Funktionärer till Landi/Sigur-tävlingen 27-28 maj

Det behövs många funktionärer till två-dagars-tävlingen 27-28 maj. Du som tävlar, ta med dig en funktionär! Du som inte tävlar, gör en insats för de tävlande, det är tack vare funktionärerna som tävlingen kan genomföras! Kan du ställa upp så maila kontakta-landi@live.se, kontakta Landis tävlingskontaktperson Martina Andreasson på mobil 0739941110, kommentara via Facebook (Landi islandshästförening) eller fyll i dig i funktionärslistan direkt. Tack för att du ställer upp!